Warning: include(inc/secmenu.php): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/salondan.cz/index.php on line 190 Call Stack: 0.0000 242184 1. {main}() /volume1/web/salondan.cz/index.php:0 Warning: include(): Failed opening 'inc/secmenu.php' for inclusion (include_path='.') in /volume1/web/salondan.cz/index.php on line 190 Call Stack: 0.0000 242184 1. {main}() /volume1/web/salondan.cz/index.php:0 Kadeřnický salon Dan

Salon nese jméno Daniela ??erveného, zakladatele a majitele. Daniel se narodil v Praze a v kade??nickém sv??t?? se pohybuje již ??adu let.

 

Salon Dan se nachází v historickém centru Prahy, u Starom??stského nám??stí v Týnské ulici. Vznikl v roce 1991. V průb??hu let se účastnil mnohých prestižních akcí nap??. Czech and Slovak Hairdressing Awards, kde získal ocen??ní Kade??níka roku. Též se aktivn?? podílí na módních p??ehlídkách, focení a p??edsedání v porot?? p??i sout??žích. Spolupracuje s p??edními módními návrhá??i a vůbec s lidmi ze sv??ta módy a um??ní.

Dnes se Salon Dan ??adí mezi pražskou elitu v oblasti účesové tvorby. Jména mnohých známých osobností, které nás navšt??vují, nebudeme zmi??ovat, neboť práv?? diskrétnost tvo??í důležitou součást jejich spokojenosti.

 

Mimo kvalitu služeb však jeho doménou zůstává také pohodlí a p??íjemná atmosféra salonu, kterou tvo??í tým mladých kade??níků v čele s majitelem salonu Danielem ??erveným. Účastní se pravideln?? školení a seminá??ů.